Contactpersoon vacature

Vacaturekenmerken

Teammanager meldkamer Brandweerzorg

Meldkamer Noord-Holland (MK NH) is een samenwerkingsverband tussen de veiligheidsregio’s en RAV’s van Noord-Holland-Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland, de Politie en de Koninklijke Marechaussee. Deze organisaties vertegenwoordigen de rode, witte en blauwe kolom binnen MK NH. MK NH is één van de toekomstige tien meldkamers in Nederland en is gehuisvest in Haarlem. De Landelijke Meldkamer Samenwerking, een onderdeel van de Nationale Politie, faciliteert deze meldkamers. De Meldkamer Brandweer Noord-Holland (MKB NH) handelt alle 112-meldingen en ‘geen spoed, wel brandweer aanvragen’ voor de drie brandweerkorpsen en werkt met de andere meldkamerpartijen samen.  

Wat ga je doen?

Samen met je collega teammanagers van de meldkamers Ambulancezorg, Politie en Koninklijke Marechaussee vorm je het managementteam van de MKNH. Als onderdeel van het management team MK NH bepaal je mede de koers die de MK NH vaart, welke risico’s en kansen er ontstaan en draag je mede zorg voor de continuïteit van de MK NH onder aansturing van het Hoofd MK.

Je geeft (in)direct leiding aan de medewerkers van de Veiligheidsregio’s werkzaam op de MKB NH circa 30 fte, waaronder het voeren van resultaat- en ontwikkelgesprekken, verzuimbeleid en persoonlijke- en vak-ontwikkeling. Waarbij je coachend en sturend leiding geeft aan het personeel.

Samen met de medewerkers in het team, met de andere teammanagers en het hoofd MK NH, realiseer je een meldkamer met een fijne werkomgeving die gericht is op optimale (multidisciplinaire) dienstverlening aan burgers in nood.

Je optimaliseert de beleidsmatige samenwerking met andere partijen en/of instanties in het bijzonder de drie brandweren van de regio en de andere brandweermeldkamers in het land.

Je vertaalt (landelijke) ontwikkelingen binnen de meldkamer brandweer naar beleid en draagt zorg voor beleidsimplementatie. Je bent een spin in het web en communiceert voortdurend  met verschillende brandweer regio’s en partner organisaties.

Je beheert planning, coördinatie, kwaliteit, voortgang, financiën en rapportage van het jaarplan en projecten en legt hierover verantwoording af aan het directieteam MKB NH.

Wie ben jij?

Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau en werkervaring (3 tot 5 jaar) in een leidinggevende functie.

Ervaring en/of opleiding binnen projectmanagement is een pré.

De functie vraagt om een mensgerichte transparante coachende benadering, waarbij je makkelijk begrensd zonder de relatie te beschadigen.

Competenties die van belang zijn:

communicatief sterk,

organisatie- en politiek bestuurlijk sensitief,

analytisch denker en

praktisch doener.

Je kunt aantonen dat je in staat bent medewerkers te coachen en te motiveren.

Je kunt management beslissingen vertalen naar de medewerkers.

Ook heb je aantoonbare kennis van ontwikkelingen op het gebied van multi samenwerking, de brandweer of de meldkamer en crisisbeheersingsprocessen.

Je bent innovatief en je kunt omgaan met belangentegenstellingen en je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Je bent in staat relaties op te bouwen en in stand te houden met (potentiële) stakeholders.

Als teammanager investeer je veel tijd en energie in de cultuur, de samenwerking en de uitwisseling van kennis onder jouw medewerkers, maar ook ten aanzien van de gehele meldkamer.

Wat bieden wij?

Wij bieden een mooie functie binnen een prettige en uitdagende werkomgeving. Naast een marktconform salaris, ontvang je 17,05% van je bruto salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB). Hierin zijn opgenomen: eindejaarsuitkering, vakantiegeld, levensloopbijdrage en de financiële waarde van 14,4 uur bovenwettelijk verlof. Voor je ontwikkeling hebben wij een uitgebreid scholingsaanbod beschikbaar via onze eigen VR Academie en het online trainingsplatform Good Habitz. Wij hanteren een beleid voor hybride werken waarbij de richtlijn voor niet-locatie gebonden werkzaamheden is dat je 50% op je thuiswerkplek werkt als je werk dat toelaat. Als je werkplek nog niet aan de eisen voldoet, krijg je een bijdrage van maximaal € 1000,- om dit in orde te maken.

Het vervullen van een nevenfunctie in de regionale crisisorganisatie behoort tot de mogelijkheden, wij stimuleren dit van harte!  

We bieden in eerste instantie een aanstelling voor een jaar. Als we daarna met elkaar verder willen bieden we een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Het behoort tot de mogelijkheden om bij je huidige Veiligheidsregio in dienst te blijven

Solliciteren

Enthousiast geworden en herken jij jezelf in wie wij zoeken? Solliciteer via de knop onderaan de vacature en voeg een actueel cv en een motivatie(brief) in, waarin je aangeeft wat jou aantrekt in de functie, waar je focus ligt en wat je inspireert.

Een screening/antecedentenonderzoek en selectie-assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Het streven is dat de selectieprocedure is afgerond voor het einde van juni 2022. Dit onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot crisissituaties. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte.

Meer weten?  

 Meer algemene vragen kijk op de websites van VR Kennemerland (www.werkenbijdevrk.nl), VR Zaanstreek Waterland (www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl) of VR Noord-Holland Noord (www.vrnhn.nl). 

Onze organisatie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Kijk op www.vrnhn.nl voor meer informatie over de organisatie of neem een kijkje op onze social media kanalen zoals LinkedIn, Facebook of Instagram.

We zijn een hulpverleningsorganisatie waarbinnen verschillende bedrijfsonderdelen met elkaar samenwerken. Dit zijn ambulancezorg, brandweer, gemeenschappelijke meldkamer, GHOR, Zorg- en veiligheidshuis, risico- en crisisbeheersing en bedrijfsvoering.De meldkamer is verantwoordelijk voor het aannemen, verwerken en afhandelen van meldingen.

De meldkamer (brandweerkundig)centralist achterhaalt de hulpvraag, beoordeelt de urgentie, registreert dit, bepaalt de inzet van personeel en middelen en verstrekt informatie aan de hulpverleners op straat. De meldkamer brandweer is enkele jaren geleden samengevoegd en staat voor de complexe (cultuur- en teamontwikkeling) opdracht die daarbij om de hoek komt kijken. De MKB speelt een centrale rol in het proces brandweerzorg. De MKB stelt vast of brandweerzorg noodzakelijk is en met welke urgentie. Vervolgens zorgt de centralist MKB ervoor dat de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats wordt ingezet. Tot slot ondersteunt de MKB de brandweereenheden onderweg en ter plaatse. De MKB is hiermee de regisseur van de brandweerhulp en heeft een ‘poortwachtersfunctie’ bij de toegang tot de acute hulp.  

Wij zijn van en voor iedereen. We zijn samen hulpvaardig

We zijn een hulpverleningsorganisatie van en voor iedereen. We werken voor en met alle inwoners van Noord-Holland Noord, met verschillende achtergronden, sekse, geaardheid en levensovertuigingen. Wij geloven dat we innovatiever en creatiever kunnen werken met een divers samengesteld personeelsbestand en nodigen iedereen die aan het profiel voldoet uit te solliciteren.

 Dit betreft een interne & externe vacature 

Volg ons op social media

Contactgegevens

Algemene voorwaarden gebruik website
Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

 

 

 

 

 

 

Telefoonnummer: 072 567 50 10
bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren
E-mail: info@vrnhn.nl