Contactpersoon vacature

Vacaturekenmerken

 Programmamanager Strategie en Ontwikkeling 

Waar vuur is, komt de brandweer in beweging. De brandweer is een organisatie met een rijke historie en tradities. Lokaal georiënteerd en verankerd. De brandweer wordt regionaal aangestuurd door de veiligheidsregio. Hieronder vallen 52 kazernes en zo'n 1400 brandweermensen. Bestaande uit een compacte kern van beroepsprofessionals en voor zo’n 80% opgebouwd uit vrijwillige brandweervrouwen en -mannen. De kazernes worden organisatorisch aangestuurd door drie teams: Team Noordkop, Team Regio Alkmaar en Team West-Friesland.  

De brandweer is in beweging

De wereld verandert in rap tempo en zo ook de rol van de brandweer. Zeker als we kijken naar nieuwe crisissen die gaan over gezondheid, asielzoekersstromen, extreme weersomstandigheden zoals wateroverlast en extreme droogte, stroomuitval en digitale ontwrichting. Voorbeelden van fenomenen waarmee de samenleving meer en meer te maken heeft, en die vragen om een nieuwe kijk op de klassieke taak van de brandweer. Technologisering van de samenleving biedt tegelijk ook kansen om onze operatie slimmer en veiliger te maken, met innovatieve incidentbestrijding en de inzet van onbemande oplossingen, zoals bijvoorbeeld blusrobots en drones.

Programma brandweer van de toekomst

Mede door de veranderende vraag naar brandweerzorg is het afgelopen jaar samen met medewerkers, bestuur en partners nagedacht over de publieke waarde van de brandweer. Deze is en blijft onmisbaar, maar vraagt mede door de genoemde trends en regionale ontwikkelingen om vernieuwing. De visie die hiervoor is ontwikkeld is inmiddels bestuurlijk vastgesteld en de opdracht ligt er om een meerjarige organisatiestrategie te ontwikkelen.

Wat ga je doen?

De ambities van de organisatieontwikkeling gaan o.a. over:   

 • De realisatie van slimme (repressieve) brandweerzorg;
 • Concepten en ideeën die de preventieve denk- en werkwijze bevorderen;
 • De inrichting van een nieuwe flexibele crisisorganisatie die bij langdurige crisissen zal optreden;
 • De doorontwikkeling van een strategische afdeling Kennis en Informatie, waarbij innovatie, duurzaamheid en informatie een plek krijgt in de strategie.

Wie ben jij?

Wij zoeken een ‘Programmamanager (medior+ /senior) Strategie en Ontwikkeling’ met ruimere ervaring in programma (portfolio) management. Affiniteit met het veiligheidsdomein en bestuurlijke ervaring (het liefst binnen de overheid) is een pré voor deze rol. Het gaat hier om het monitoren/aansturen van meerdere projecten en pilots die voortvloeien uit het organisatie ontwikkelplan 2022-2025 en onderdeel zijn van de veranderopgave van de Brandweer in NHN. Een inclusief proces met medewerkers en partners is een belangrijk onderdeel van de strategie. Van bestuur tot vrijwilliger is nauwe betrokkenheid noodzakelijk.

Het team

Om de organisatieontwikkeling vorm te geven is het veranderprogramma brandweer in het leven geroepen. Onder de noemer van dit programma gaat een multidisciplinair team van aanjagers, denkers en doeners een trekkende rol vervullen in de totstandkoming en realisatie van alle plannen. De filosofie is om de komende periode medewerkers, partners, bestuur en inwoners (vertegenwoordigd in de gemeenteraden) hierbij actief te betrekken. We geloven met dit team dat de onderstaande waarden succesbepalend zijn:

 • Samenspelen: plezier in faciliteren, regie en overzicht brengen;
 • Open: actief transparant, communicatief vaardig en proactief (zelfstandig);
 • Sensitief: makkelijk bewegend tussen (tactische) leiding, operationele praktijk en omgeving;
 • Creatief: innovatief in oplossingen en praktisch in aanpak, handen uit de mouwen;
 • Verbindend: kijkt en werkt over grenzen heen van afdelingen en organisaties;
 • Onderzoekend: daadkrachtig en flexibel voor het onbekende.

Wat breng je mee? 

 • Je bent In bezit van een afgeronde opleiding op HBO/WO-niveau. Achtergrond hierbij kan variëren van Veiligheidskundige tot meer                    Organisatiekundige/Bedrijfsmatige/Bestuurskundige studie en ervaring;
 • Je hebt kennis van het veiligheidsdomein en/of de veiligheidsregio in algemene zin;
 • Daarnaast heb je specifieke kennis van de brandweer en/of crisisbeheersorganisatie;
 • Ook heb je aanvullende kennis/affiniteit met innovatie en datatoepassingen;
 • Je hebt ervaring en/of talent op het gebied van organisatieontwikkeling;
 • Je beschikt over een relevante “toolbox” met projectmanagementmethodieken.

Wat bieden wij?

Wij bieden een mooie functie binnen een prettige en uitdagende werkomgeving. Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring is het salaris maximaal 6103 Euro (salarispeil 1 april 2022 CAR UWO)  bij een fulltime dienstverband (36 uur, 1 FTE)

 • Deze (nieuwe) functie is voorlopig ingedeeld in schaal 12. Omdat het hier een nieuwe functie betreft zal de functie zich verder moeten uitkristalliseren en ontwikkelen. We zullen binnen 1,5-2 jaar bezien of de functie definitief beschreven en ingedeeld kan en moet worden.
 • We bieden mogelijkheden om je (persoonlijk) te ontwikkelen ogv innovatie / organisatieontwikkeling door middel een uitgebreid scholingsaanbod en daarnaast bestaat de mogelijkheid om zelf ideeën in te brengen en je werk vorm te geven.
 • Wij bieden een mooie functie binnen een prettige en uitdagende werkomgeving. Naast een marktconform salaris, ontvang je 17,05% van je bruto salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB). Hierin zijn opgenomen: eindejaarsuitkering, vakantiegeld, levensloopbijdrage en de financiële waarde van 14,4 uur bovenwettelijk verlof. Voor je ontwikkeling hebben wij een uitgebreid scholingsaanbod beschikbaar via onze eigen VR Academie en het online trainingsplatform Good Habitz. Wij hanteren een beleid voor hybride werken waarbij de richtlijn voor niet-locatie gebonden werkzaamheden is dat je 50% op je thuiswerkplek werkt als je werk dat toelaat. Als je werkplek nog niet aan de eisen voldoet, krijg je een bijdrage van maximaal € 1000,- om dit in orde te maken.

Solliciteren

Enthousiast geworden en herken jij jezelf in wie wij zoeken? Solliciteer door middel van onderstaande knop en voeg een actueel cv en een motivatie(brief) toe, waarin je aangeeft wat jou aantrekt in de functie, waar je focus ligt en wat je inspireert. De vacature staat open tot en met 31 augustus 2022. Voor nadere informatie kun je bellen met Hakan Meijer, teammanager Kennis en Informatie, telefoonnummer +31622036135.

Onze organisatie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Kijk op www.vrnhn.nl voor meer informatie over de organisatie of neem een kijkje op onze social media kanalen zoals LinkedIn, Facebook of Instagram.

Wij zijn van en voor iedereen. We zijn samen hulpvaardig

We zijn een hulpverleningsorganisatie van en voor iedereen. We werken voor en met alle inwoners van Noord-Holland Noord, met verschillende achtergronden, sekse, geaardheid en levensovertuigingen. Wij geloven dat we innovatiever en creatiever kunnen werken met een divers samengesteld personeelsbestand en nodigen iedereen die aan het profiel voldoet uit te solliciteren.

Dit betreft een intern en extern geplaatste vacature. Bij gelijke geschiktheid geniet de interne kandidaat de voorkeur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Volg ons op social media

Contactgegevens

Algemene voorwaarden gebruik website
Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

 

 

 

 

 

 

Telefoonnummer: 072 567 50 10
bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren
E-mail: info@vrnhn.nl