Bestuurlijk sensitieve programmaregisseur crisisbeheersing gericht op het lerend vermogen van de (crisis)organisatie

We leven in een wereld waarin alles met elkaar verbonden is. Geen individu is bestand tegen de complexiteit van deze bedreigingen. Daarom is samenwerking niet langer een keuze, maar een keiharde noodzaak om dreigingen en verstoringen het hoofd te bieden. Regisseer jij de verbetering van het lerend vermogen, zowel van onze afdeling zelf als met de andere organisatieonderdelen? Ben jij bestuurlijk sensitief en kun jij op bestuurlijk niveau de verbinding maken en houden? Dan zoeken wij jou!

Als Veiligheidsregio hebben we een netwerkfunctie. We onderhouden de relatie met uiteenlopende partijen en verbinden deze waar mogelijk. Risico- en crisisbeheersing werkt risicogericht en thematisch aan de voorbereiding op incidenten, crises en rampen. Risico- en Crisisbeheersing voert hierop de regie en werkt nauw samen met partners zoals de gemeenten, politie, het hoogheemraadschap, waterpartijen, nutsbedrijven, defensie, de provincie en ministeries. We zorgen er met elkaar voor dat onze crisisorganisatie 24/7 paraat is. Ook is Risico- en Crisisbeheersing verantwoordelijk voor multidisciplinaire operationele plannen en werkafspraken.

Wat ga je doen?

Door vergaande specialisering, complexer wordende regelgeving, de evaluatie Wet veiligheidsregio’s en vereiste complementaire deskundigheid, raken organisaties in toenemende mate afhankelijk van elkaar. De druk die in tijden van crisis op organisaties ligt, vraagt om een effectieve en efficiënte samenwerking. Jij zorgt ervoor dat door middel van onderzoek en incidentevaluaties de risico’s in beeld zijn en je draagt zorg voor een goed voorbereide crisisorganisatie. Je vertaalt dit inzicht naar adviezen.

Als programmaregisseur risico- en crisisbeheersing lever je een actieve en innovatieve bijdrage aan beleidsontwikkeling en –advisering op het terrein van de lerende organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het blijvend bestendigen van de professionaliteit en inzetbaarheid van de lerende (crisis)organisatie. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opbouwen en onderhouden van onze (bestuurlijke) relaties. Samen met onze partners willen we leren van crises. Aan jou als programmaregisseur de taak om dit te realiseren!

Wat verwachten wij van je?

Je geeft leiding aan grootschalige en multidisciplinaire projecten en je bent verantwoordelijk voor:

 • het (implementeren van het programma voor het) evalueren en leren van eigen crises en incidenten dan wel van crises en incidenten elders in het land. Het streven is een cyclisch proces dat risicoanalyse, preparatie, respons en herstel omvat, zodat er continue aandacht is voor permanente kwaliteitsverbetering;
 • het uitvoeren van evaluaties en het verwerken van de opbrengst van deze evaluaties. Je bent verantwoordelijk voor de regie op de verbeterregistratie;
 • het bijstellen van werkwijzen en het implementeren van nieuwe inzichten, al dan niet in samenwerking met andere veiligheidsregio’s en (vitale) partners. Het is belangrijk dat je je weet te bewegen in een groot netwerk van zowel publieke als private partners;
 • het opzetten en onderhouden van het contact met en investeren in het vertrouwen van onze bestuurlijke partners. Je bent in staat om bestuurlijk sensitief te handelen en communiceren, zowel mondeling als in schrift;
 • het opstellen van het projectplannen en rapporteren over de uitvoering en voortgang van het project;
 • het bewaken van de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de projectproducten;
 • het bewaken van de ter beschikking gestelde kredieten en budgetten en het zorgdragen voor een juiste financiële afwikkeling;
 • het breed aansturen van (project)medewerkers;

Je levert een inhoudelijke bijdrage aan beleidsontwikkeling en –advisering, waaronder:

 • het vertalen van in- en externe ontwikkelingen in beleidsvorming;
 • het opstellen van beleidsplannen en adviseren over beleidsuitvoering;
 • het verrichten van onderzoeken en analyses, met de nadruk op het bevorderen van het lerend vermogen van onze organisatie.

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en souplesse, een groot netwerk en die ruime ervaring heeft met relatiemanagement. Ervaring op het gebied van risico- en crisisbeheersing en/of crisismanagement is mooi meegenomen, maar geen vereiste. Verder:

 • heb je minimaal HBO/WO werk- en denkniveau;
 • ben je een verbindende factor in het bestuurlijke én brede netwerk van crisisbeheersingspartijen;
 • kun je samenwerkingen bestendigen;
 • ben je in staat om oog te houden voor de maatschappelijke doelen waar de organisatie aan bijdraagt;
 • ben je innovatief en extern gericht;
 • breng je een flinke en leuke dosis humor met je mee;
 • beschik je over de nodige bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit en omgevingsbewustzijn;
 • werk je resultaatgericht.

Wat bieden wij?

Wij bieden een mooie functie binnen een prettige en uitdagende werkomgeving. Naast een marktconform salaris, ontvang je 17,05% van je bruto salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB). Hierin zijn opgenomen: eindejaarsuitkering, vakantiegeld, levensloopbijdrage en de financiële waarde van 14,4 uur bovenwettelijk verlof. Voor je ontwikkeling hebben wij een uitgebreid scholingsaanbod beschikbaar via onze eigen VR Academie en het online trainingsplatform Good Habitz.

We bieden in eerste instantie een aanstelling voor een jaar. Als we daarna met elkaar verder willen bieden we een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Solliciteren

Enthousiast geworden en herken jij jezelf in wie wij zoeken? Solliciteer via de knop onderaan de vacature en voeg een actueel cv en een motivatie(brief) in, waarin je aangeeft wat jou aantrekt in de functie, waar je focus ligt en wat je inspireert.

Onze organisatie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Dit doen we door het bieden van adequate hulp en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven stimuleren we tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Kijk op www.vrnhn.nl voor meer informatie over de organisatie of neem een kijkje op onze social media kanalen zoals LinkedIn, Facebook of Instagram.

We zijn een hulpverleningsorganisatie waarbinnen verschillende bedrijfsonderdelen met elkaar samenwerken. Dit zijn ambulancezorg, brandweer, gemeenschappelijke meldkamer, GHOR, Zorg- en veiligheidshuis, risico- en crisisbeheersing en bedrijfsvoering.

Wij zijn van en voor iedereen. We zijn samen hulpvaardig

We zijn een hulpverleningsorganisatie van en voor iedereen. We werken voor en met alle inwoners van Noord-Holland Noord, met verschillende achtergronden, sekse, geaardheid en levensovertuigingen. Wij geloven dat we innovatiever en creatiever kunnen werken met een divers samengesteld personeelsbestand en nodigen iedereen die aan het profiel voldoet uit te solliciteren.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Volg ons op social media

Contactgegevens

Algemene voorwaarden gebruik website
Disclaimer

Privacyverklaring

Cookieverklaring

 

 

 

 

 

 

Telefoonnummer: 072 567 50 10
bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren
E-mail: info@vrnhn.nl